Biz hakda

Org

8a0c0381
002

HaoHan topary2005-nji ýylda esaslandyryldy. Soňky ýyllarda dört dogan kompaniýasy döredildi.

Topar kompaniýasy hökmünde her ugurda dürli wezipe we jogapkärçilik bar:

HaoHan ShenZhen Technologies Co., Ltd. täze önümler üçin gözleg işlerinde ýöriteleşendir.

“HaoHan ShenZhen Trade Co., Ltd.” taslamalary eltmekde in Engineeringenerçilik hyzmatyna ünsi jemleýär.

“HaoHan DongGuan Equipment & Machinery Co., Ltd.” “Pressing & Polishing” enjamlaryny öndürmäge ünsi jemleýär.

HaoHan (HongKong) Söwda Co., Ltd. daşary ýurt söwda we maliýe hyzmatlaryny hödürleýär.

Basyş we polat önümçiliginiň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde HaoHan DongGuan Enjamlar we Maşynlar Co. gazananlarymyzdan kanagatlanamzok.önümçiligimizde ýüze çykan käbir möhüm meseleleri çözmek üçin has ösen, has takyk we has akylly enjamlar we enjamlar.

Şeýlelik bilen, ylym we tehnologiýanyň esasy öndürijilik güýjüni emele getirýändigini bilşimiz ýaly, özümizi öňe we dowamly täzeliklere çenli dowam etdirýäris.Tehnologiki innowasiýa biziň ýeke-täk çykalga ýolumyz, has öňe gitmek üçin has ýokary durmalydyrys, şonuň üçin girdejileriň 6-8% -ini soňky ýyllarda gözleg we barlag işlerine goýýarys, has ýokary maksatlarymyza ýetmek üçin köpeldilmeli.

BIZI BR BRANDYMYZ

2005 we 2006-njy ýyllarda PJL & JZ adyny alan HaoHan Topary astynda iki marka dünýä indi.

PJL basmak we paýlamak üçin iň ýokary marka.

Bölünmek

JZ enjamlary ýuwmak üçin iň ýokary marka.

Iki dogan kompaniýa hem aýratyn işleýär, ýöne biziň ruhumyz we maksadymyz diňe bir.

Polişer:Ishinguwmak / üwemek / buflamak / aýna / satin üçin çig mal üçin islendik çig mal üçin ýerüsti bejergisi gutarýar.

Pressor:Öňünden basmak, bölekler üçin paýlamak.

Önüm aralygy

KompaniýaTerezisi

kompaniýa img-2

Ösümlik meýdany:20,000 + inedördül metr we senagat meýdanynyň merkezinde ýerleşýär.

Dolandyryş edarasy:3000 inedördül metr.

Ammar:1000 + kw.

Sergi zaly:800 kw.

Patentler we şahadatnamalar:Milli + Europeewropa + ABŞ

Ylmy barlaglar:8 * uly inersenerler;

Iş ýeri:28 * inersener + 30 * Tehniki

Satyş topary:4 * satyjy + 4 * satyjy

Müşderi hyzmaty:6 * Inersenerler

Bazar:Daşary ýurtlarda (65%) + Içerki (35%)

Güýçler 3A

Çözüw üpjün ediji

Esasy taslamanyň üstünde işlemek.OEM kabul ederliklidir.

Dörediji we täzelikçi

meýdançamyzda täze düşünjeleri we önümleri saklamak.

Professional we tejribeli topar

Enjam we maşyn öndürmek boýunça 16 ýyl.

Gymmatlyk

Aralygy aýyryň, aramyzda bolup geçsin, ikisine-de has köp peýda göreris.Geliň bilelikde öňe gideliň.

Wezipe

Müşderi biziň esasy, siziň talapyňyz, gazananlarymyz.

f56ef29a