Doly awtomatiki inedördül turba ýuwujy maşyn

Gysga düşündiriş:

Marka: HaoHan

Model: HH-SP01.01

Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi: 380V-50HZ

Jemi kuwwaty: 35kw

Esasy motor: 5.5kw

Howa basyşy: 0.55Mpa

Sarp edilýän zatlar: kenep tigir, mata tigir, neýlon tigir (sazlanyp bilner)

Sarp edilýän ululygy: 250X32mm içki deşik

Epleniň tizligi: 2800r / min

Eltiş tizligi: 5-10 metr (sazlap bolýar)

Uzynlygy: 500-6000mm

Kalibr: 10-100mm

Kelleler: 4-32 * kelleler (düzülip bilner)

Ölçegi: hakyky gurnama şerti


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Doly awtomatiki inedördül turba ýalpyldawuk maşyn, her topar 4 sany ýalpyldawuk tigir bilen enjamlaşdyrylandyr, şol bir wagtyň özünde çekiş tigiriniň üsti bilen ýokarky, aşaky, çep we sag taraplardaky inedördül turbanyň dört tarapyny aýna bilen bejermek işini tamamlap biler. .Iýmitlendirmekden başlap, boşatmaga çenli ähli işler awtomatiki usulda tamamlanýar.Şol bir wagtyň özünde, tozanyň nol zyňyndylaryny we daşky gurşawy goramak üçin tutuş maşyn tozan örtügi bilen enjamlaşdyrylandyr.

Enjam düýbünden özbaşdak işlenip düzüldi we 5 sany milli patenti bar.Birnäçe ýalpyldawuk kelleleri ulanýar we dürli ýalpyldawuk effektlere ýetmek üçin hakyky zerurlyklara görä ýalpyldawuk tigirleriň dürli kombinasiýalaryny saýlap bolýar.Burçlary zyňyň, ortasyny mata tigir bilen süpüriň we ujuny neýlon tigir bilen ýuwuň.Bu meseleleriň hemmesi, müşderiniň kanagatlandyryş netijesi üçin saýtda düzedilip bilner.

Enjamlar köp zähmet çykdajylaryny tygşytlap biljek ýokary derejede awtomatlaşdyryş derejesine eýe;şol bir wagtyň özünde ýokary önümçilik netijeliligine eýe bolup, kärhananyň önümçilik kuwwatyny ep-esli ýokarlandyryp biler.

Peýdalary:

• adingüklemegi we düşürmegi goşmak bilen doly awtomatiki

• Bir wagtyň özünde dört tarapy gaýtadan işläp biler

• Swing funksiýasy deň derejede ýalpyldawuk

Tamamlaýar:

• Aýna

Maksady:

Kwadrat turba

Material

• Hemmesi

Özbaşdaklaşdyrma

• Kabul ederlikli (4-64 kelle)

Doly awtomatiki inedördül turba ýuwujy maşyn (4)
Doly awtomatiki inedördül turba ýuwujy maşyn (3)
Doly awtomatiki inedördül turba ýuwujy maşyn (3)
Doly awtomatiki inedördül turba ýuwujy maşyn (5)
Turba (1)
Turba (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň