KST-8A / B seriýaly elektrik ýag nasosy

Gysga düşündiriş:

KST-8A / B elektrik ýagy nasosy esasan suw howdanyndan, sazlaýjydan, basyş ölçeýjisinden, ýangyç listinden, tizleşdiriji hereketlendirijiden, dolandyryş paneli, çarçuwa bazasy we ş.m.

Enjamlaryň güýji spesifikasiýasy: AC220V

Enjamyň güýji: 0,2kW

Nebit deprek kuwwaty: 2L

Ulanylýan basyş: 15kg / cm2 ~ 80kg / cm2

Ulanylýan ýag: NLGI # 00 ~ # 3 ýag

Enjamlaryň ölçegi (mm): 320 * 260 * 500


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Peýdalary

1. Bu enjamyň kuwwat çeşmesi elektrik azaldýan hereketlendiriji, şonuň üçin ony nebit, wilka we oýnamak bilen dolduryp bolýar, güýç çeşmesiniň durnuklylygy az, energiýa tygşytlaýjy, ekologiýa taýdan arassa, hapalanma ýok.

2. Bu enjam, nebit çykaryş basyşyny netijeli durnuklaşdyryp bilýän sazlaýjy bilen bellendi.

3. Bu enjam görkeziji basyş ölçeýjisi (sanly displeý basyşynyň goşmaça sany), häzirki wagtda görkezilen ýag basyşyny hakyky wagtda görkezýär.Nebit çykaryş basyşy sazlanýar.

4. Patent plunger nasosyň kellesi ýagy iýmek üçin çepe we saga süýşýär.

5. 3 # ýa-da hatda 4 # gatylyk ýagyny ulanyp bilersiňiz.

6. sheag kagyzy dizaýn edilende, nasosyň kellesi çişirilende, ýag kagyzy ýagy döwmek üçin aýlanýar we nebit saklanylýan barrele daşalýar, bu bolsa ýagyň bolmagyny üpjün etmek üçin işleýär. howadan aýryldy.

7. Ownuk ululyk, hereket etmek aňsat.Göni iş stoluna ýerleşdirip bolýar.

8. volumeag göwrüminiň duýduryş enjamy bilen, ýag çüýşesinde ýagyň mukdary gaty pes bolanda, barrel örtügi gysgyç wyklýuçateline deger.Trigger duýduryş signaly, yşyk ýanýar.

9. Işleýän wagtyňyz, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin nebit we ýangyç guýup bilersiňiz.

Önümiň parametrleri

KST-8B bilen KST-8A deňeşdirme

Sazlama ady

KST-8A

KST-8B

Durnuklaýjy

Basyş ölçegi

hasaplaýjy

⚫️

Uelangyç ýagy

Volumeagdaýyň duýduryşy

Mukdar / metr

⚫️

Nebit ýaragy

⚫️

Wagt gözegçiligi

⚫️

dolandyryş paneli

⚫️

Bu seriýa mikroinjektor ssenariýalary we awtomatiki çyzygyň minimal üpjünçiligi we ulanylmagy üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň