KST-F10B elektrik ýag nasosy

Gysga düşündiriş:

KST-F10B elektrik ýagy nasosy, esasan, elektrik azaldýan hereketlendirijiden, sazlaýjydan, ýangyçdan, basyş ölçeýjisinden, raf bazasyndan we ş.m.

Enjamlaryň güýji spesifikasiýasy: AC220V

Enjamyň güýji: 1kw

Nebit çelekiniň kuwwaty: 20L

Ulanylýan basyş: 15kg / cm2 ~ 120kg / cm2

Ulanylýan ýag: NLGI # 00 ~ # 3 ýag

Enjamlaryň ölçegi (mm): 320 * 370 * 1150


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Howpsuz we ygtybarly, pes howa sarp edilişi, ýokary iş basyşy, ulanmak aňsat, ýokary öndürijilik, pes iş güýji we ýokary ýapyşykly dürli litiý esasly ýag ýaglary, ýag we beýleki ýaglar bilen doldurylyp bilner.

Awtomatiki önümçilik liniýasy üçin uly nebit üpjünçiligi üçin amatly.

KST-10B-3
KST-F10B-2

Gollanma

1. Elektrik ýag nasosynyň ýangyç guýulýan ýangyjyny barlaň, ýangyç guýýan ýangyjyňyzyň bardygyna göz ýetiriň.

2. Elektrik ýag nasosynyň wagt kemeriniň kadalydygyna göz ýetiriň.Krank mil başlamasa we wagt kemeri ulanylmasa, kemeriň henizem boşdugyna ýa-da ýokdugyna göz ýetiriň.Wagt kemeriniň ortaça hyzmat möhleti 5 ýyl töweregi.Käbir modellerde wagt kemerini barlamak ýönekeý bir iş.Gapagy aýyranyňyzdan ýa-da gapagy birneme çekeniňizden soň, kemeriň ýeridigine göz ýetiriň.Şeýle bolsa, kemeri synlaýarka kömekçiden togalanmagyny we pikirlenmegini haýyş ediň.Guşagyň kadaly işleýändigine göz ýetiriň.

3. Elektrik ýag nasosynyň sesini diňläň.Adatça, bu synagy awtoulagda edip bilersiňiz.Ot alma düwmesini pozisiýa (öçürmek) öwürmek bilen, ýangyç nasosynyň iki sekunt töweregi sesini eşitmeli.

4. Elektrik sary ýangyç nasosynyň ýangyç süzgüçiniň petiklenendigini ýa-da ýokdugyny barlaň.Awtoulag öndürijisiniň hyzmat meýilnamasyna laýyklykda ýangyç süzgüçini çalyşdyňyzmy?Fuelangyç süzgüçiniň tehniki hyzmatyny eýesiniň gollanmasynda ýa-da ulag serişdesini bejermek gollanmasynda tapyň.Zerur bolsa, çäklendirilen ýa-da ýapyk ýangyç süzgüçleriniň işlemezligini üpjün etmek üçin süzgüçi çalşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň