Tekiz maşyn arkaly gazanylan aýna

Gysga düşündiriş:

Tekiz ýalpyldawuk maşynyň ulanylyşy gaty giňdir.Kompaniýamyz hakyky zerurlyklara we bazardaky üznüksiz üýtgeşmelere görä önümlerimiziň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar.Bu on ýyldan gowrak wagtyň içinde, birinji nesilden üçünji nesle geçdik, Swing funksiýasy, mumyň dizaýny we howpsuzlyk ... we ş.m. ýaly özbaşdak gözleg we ösüş, soňky ýyllarda 20 milli patent aldyk, bu patentler iş ýüzünde gowy ulanyldy we müşderilerimize gowy tejribe getirdi.Funksiýa täzelenmelerinden başlap, öndürijiligi optimizasiýa çenli her jikme-jikliklere düşüniň we kämillige çalyşyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Model HH-FL01.01 HH-FL01.02 HH-FL01.03 HH-FL01.04 HH-FL01.05 HH-FL02.01 HH-FL02.02
Tekiz 600 * 600mm Tekiz 600 * 2000mm Tekiz 1200 * 1200mm Tekiz 600 * 600mm Tekiz 600 * 600mm Tekiz Dm600mm Tekiz Dm850mm
Wariant Ykdysadyýet Ykdysadyýet Medial Medial Beýik Ykdysadyýet Ykdysadyýet
Naprýa .eniýe 380v / 50Hz 380v / 50Hz 380v / 50Hz 380v / 50Hz 380v / 50Hz 380v / 50Hz 380v / 50Hz
Motor 11kw 11kw 15kw 11kw 18kw 12kw 14kw
Şahyň tizligi 1800r / min 1800r / min 2800r / min 1800r / min 1800r / min 1800r / min 1800r / min
Sarp edilýän / tigir 600 * φ250mm 600 * φ250mm 00300 * 1200mm 600 * φ250mm 600 * φ250mm 600 * φ250mm 600 * φ250mm
Syýahat aralygy 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm
Kepillik Bir (1) ýyl Bir (1) ýyl Bir (1) ýyl Bir (1) ýyl Bir (1) ýyl Bir (1) ýyl Bir (1) ýyl
Tehniki goldaw wideo / onlaýn wideo / onlaýn wideo / onlaýn wideo / onlaýn wideo / onlaýn wideo / onlaýn wideo / onlaýn
Iş stolunyň swing diapazony 0 ~ 40mm 0 ~ 40mm 0 ~ 40mm 0 ~ 40mm 0 ~ 40mm 0 ~ 40mm 0 ~ 40mm
Jemi kuwwat 11.8kw 11.8kw 21.25kw 11.8kw 11.8kw 11.8kw 11.8kw
Iş stolunyň ölçegi 600 * 600mm 600 * 2000mm 1200 * 1200mm 600 * 600mm 600 * 600mm Dm600mm Dm850mm
Netijeli ululyk 590 * 590mm 590 * 1990mm 590 * 1990mm 590 * 590mm 590 * 590mm Dm590 Dm840
Galyňlygy işleýär 1 ~ 120mm 1 ~ 120mm 1 ~ 120mm 1 ~ 120mm 1 ~ 120mm 1 ~ 120mm 1 ~ 120mm
Aralyk götermek 200mm 200mm 300mm 200mm 200mm 200mm 200mm
Arassa agram 700KGS 1300KGS 1900KGS 800KGS 1100KGS 800KGS 1050KGS
Ölçegi 1500 * 1500 * 1700mm 4600 * 1500 * 1700mm 4000 * 2400 * 2200mm 1500 * 1500 * 1700mm 1500 * 1500 * 1700mm 1500 * 1500 * 1700mm 2100 * 2100 * 1700mm
Mum gaty / suwuk gaty / suwuk gaty / suwuk gaty / suwuk gaty / suwuk gaty / suwuk gaty / suwuk
Tamamlaýar aýna / yşyk aýna / yşyk aýna / yşyk aýna / yşyk aýna / yşyk aýna / yşyk aýna / yşyk
Gaýtadan işlemek ýalpyldawuk / arassalamak ýalpyldawuk / arassalamak ýalpyldawuk / arassalamak ýalpyldawuk / arassalamak ýalpyldawuk / arassalamak ýalpyldawuk / arassalamak ýalpyldawuk / arassalamak
Işläp boljak material Hemmesi Hemmesi Hemmesi Hemmesi Hemmesi Hemmesi Hemmesi
Gaýtadan işlemegiň görnüşi list / turba / turba /… list / turba / turba /… list / turba / turba /… list / turba / turba /… list / turba / turba /… list / turba / turba /… list / turba / turba /…
Uzyn / arka / sag / çep / aýlanma ● / ● / ● / ● / - ● / ● / ● / ● / - ● / ● / ● / ● / - ● / ● / ● / ● / - ● / ● / ● / ● / - ● / ● / ● / ● / ● ● / ● / ● / ● / ●
Daşarky ýaşaýyş jaýy - - - -
Toz ýygnaýjy / çykyş - / - - / - - / - - / - ● / ● - / - - / -
Dolandyryş paneli / Ekran ● / - ● / - ● / - ● / - ● / ● ● / - ● / -
Mum enjamlary - - - -
Wakuum ulgamy / Howa nasosy - / - - / - ● / ● ● / ● ● / ● - / - - / -
OEM kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir
Özbaşdaklaşdyrma kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir
MoQ 10 set 10 set 10 set 10 set 10 set 10 set 10 set
Eltip bermek 30-60 gün 30-60 gün 30-60 gün 30-60 gün 30-60 gün 30-60 gün 30-60 gün
Gaplamak agaç gap agaç gap agaç gap agaç gap agaç gap agaç gap agaç gap

Önümiň beýany

Enjamyň iş stoly dürli önüm aýratynlyklaryna laýyk bolup bilýän 600 * 600 ~ 3000mm aralygynda bolup biler we armatura hem şu esasda düzülip bilner.Önüm gaty az bolsa ýa-da önümi iş platformasynda ýerleşdirmek üçin vakuum sorujy käsäni ulanyň, bu ýagdaýda, ýalpyldawuk wagtynda stoluň üstünde berkitmek has peýdalydyr.şonuň üçin ýokary hilli üstünlik gazanmak üçin tigirler bilen önümiň arasynda iň oňat çemeleşmek üçin.enjamlarymyz, has takyk aýna effektini gazanmak üçin, ýalpyldawuk tigir önümiň üstü bilen birmeňzeş aragatnaşykda bolup biler ýaly, awtomatiki swing funksiýasyny goşdy.

esbaplar (1)
esbaplar (3)

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan doly zynjyr dizaýny we kepillik hökmünde gowy üpjünçilik zynjyry bar.ABB, Schneider we Siemens hemmesi yzygiderli hyzmatdaşlarymyz.

esbaplar (4)
esbaplar (2)

Netijede, ussatlyk bilen ýöriteleşenimiz üçin, bar bolan çäklerden çykmasa, e-poçta iberiň ýa-da tikin maşyny üçin habarlaşyň.Hakyky talaplaryňyza görä doly çözgüt taýýarlaýarys.Güýçli gözleg we dizaýn toparymyz bar, hünärmen we ýerine ýetirip boljak meýilnama açar taslamany gowşurmak üçin esas bolup durýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň