Servo Presser we ýagly maşynyň esasy bölekleri

Gysga düşündiriş:

• KST-660 sero mukdar klapan

• KST mukdar klapan seriýasy

• KST-810P Gorizontal spreý klapan

• Sanjym klapan

• KST-610 Pnewmatik klapan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

KST-660 sero mukdar klapan

KST-660 sero mukdar klapan esasy komponentleri: sazlaýjy oturgyç, slaýd demir ýoly, servo motor, mukdar ýag kamerasy, takyk mukdar piston, aşaky klapan korpusy, silindr porşen we ýag turbasy.

Önümiň parametrleri

Uationagdaý 0.05cc-20cc
Takyklyk ± 1% -2%
Bölüm NLGI # 00- # 3
Ulanylýan basyş 6-120kg / cm2
Howa basyşyna bolan isleg 0.4 ~ 0.6MPa
Agram 3kg
Ölçegi 45 * 90 * 380mm
Daşky gurşawyň temperaturasy -10 ° C ~ + 50 ° C.

Aýratynlyklary

1. Önüm mukdar taýdan takyk.

2. Dolandyryş interfeýsi el bilen düzediş ädiminden boşatmak üçin gönüden-göni ýagyň mukdaryny kesgitleýär.

3. Görkezmeler gönüden-göni we dolandyryş interfeýs simlerinde saklanyp bilner.

4. Tüýkürýän ýagy deň tüýkürip biler.

5. Çydamlylyk bilen.Syzdyrmagy, aşmagy, ýuwulmagy we beýleki hadysalary ýok ediň.

6. Doldurmak, tüýkürmek, induktoryň barlanyşyny tassyklamak, yza çekmek täsiri bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

7. Hakyky ýagdaýa görä, köp sanly deşik pozisiýalary bilen gabat gelip biler.

8. NLGI # 00- # 3 ýagly, ýarym gaty, ýokary ýapyşykly, suwuk we şuňa meňzeş zatlara ulanylyp bilner.

KST mukdar klapan seriýasy

KST mukdar klapanynyň esasy düzüm bölekleri: oturgyjy, mukdar suw howdanyny, takyk mukdarda porşini, aşaky klapan korpusyny, silindr porşini we ýag turbasyny sazlaň.

Önümiň parametrleri

modeli

KST-701

KST-150

KST-550

KST-033

Wagt

0.007cc-0.1cc

0.05cc-1cc

0.5cc-5cc

3cc-30cc

Takyklyk

± 1% -3%

± 1% -2%

Bölüm

NLGI # 00- # 3

Amatly basyş

6-50kg / cm²

6-100kg / cm²

Howa basyşyna bolan isleg

0.4 ~ 0.6MPA

agramy

0,5 kg

1.3kg

1,6kg

2.3kg

Ölçegleri mm

28 * 28 * 108

38 * 46 * 225

45 * 56 * 230

48 * 58 * 265

iş gurşawy

-10- + 50 ℃

Aýratynlyklary

1. Önüm mukdary kesgitlenýär we saýlamagyň dürli görnüşleri bar.

2. Çydamlylyk bilen.Syzdyrmagy, aşmagy, ýuwulmagy we beýleki hadysalary ýok ediň.

3. Düwürtikli effekt bilen görkezijiniň üstüni doldurýan, tüýkürýän ýag tassyklamasy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

4. Hakyky ýagdaýa görä, köp sanly deşik pozisiýalary bilen gabat gelip biler.

5. NLGI # 00- # 3 ýagly, ýarym gaty, ýokary ýapyşykly, suwuk we şuňa meňzeşlere ulanylyp bilner.

KST-033 (4)

KST-810P Gorizontal spreý klapan

KST-810P Gorizontal spreý klapan

Üstünligi:

1. Düwürtigi üýtgetmek üçin keseligine, göni sanjym.

2. Haç pürküji we uzyn taýak ≤1000mm özbaşdak bolup biler.

 

Arza meýdany:

NLGI # 00- # 3 ýag, ýarym gaty, ýokary ýapyşykly, suwuk.

Spesifikasiýa

modeli KST-810P
Wagt wagt gözegçiligi
Takyklyk ± 10%
Amatly ýag NLGI # 00- # 3 ýag
iş gurşawy -10 ° C - + 50 ° C.
Amatly basyş 6-120kg / cm2
Howa basyşyna bolan isleg 0.4-0.6MPa
agramy 0,5 kg
Ölçegi 30mm * 30mm * 150mm

Sanjym klapan

Sanjym klapan (1)

Üstünligi:

1. Dürli ululyklar üpjün edilip bilner.

2. Has çalt sazlamak, ýelimiň (ýagyň) mukdaryna ýönekeý gözegçilik edip biler.

3. Hex düzediş nurbatlaryny sazlamak we düzeltmek üçin ulanylyp bilnergömülen hoz.

4. Paneli sazlamak bilen iňňäni kesgitlemek saýlanyp bilner.

Spesifikasiýa

Iň ýokary basyş 100bar
Minimal basyş 6bar
Quygylyk Sekuntda 200
Ölçegi 142mm * 58mm * 15mm (Iň uzyn)
125mm * 58mm * 15mm (Iň gysga)

KST-610 Pnewmatik klapan

.KST-610 Pnewmatik klapan (1)
.KST-610 Pnewmatik klapan (2)

Spesifikasiýa

modeli KST-610
Aýratynlyklary Funksiýany synap görüň
Iş basyşy 180 kg / sm2 çenli
amaly Suwuk ýag, gaty ýelim
Howa basyşyna bolan isleg 0.4-0.6MPa
fiziki ölçeg 30mm * 30mm * 175mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň