Abraziw guşak suw üweýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen adaty maşyn hökmünde abraziw guşak suw üweýji maşynyň 6 sany milli patenti bar.

Önümiň giňligine we ýerüsti arassalaýyş işine görä, abraziw guşak suw ýuwujy maşynyň iki gaýtadan işleýiş giňligi 150mm we 200mm.Kelleleriň sanyny 2-den 6-a çenli düzüp bolýar.Ini we kelleleri takyk talaplara görä düzülip bilner.

Haryt modeli: • 2 kelle • 3 kelle • 4 kelle • 5 kelle


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sazlama

Model HH-FL50.01 HH-FL50.02 HH-FL50.03 HH-FL50.04
2 kelle-150mm 2 kelle-200mm 4 kelle-150mm 6 kelle-150mm
Wariant Ykdysadyýet Ykdysadyýet Ykdysadyýet Ykdysadyýet
Naprýa .eniýe 380v / 50Hz 380v / 50Hz 380v / 50Hz 380v / 50Hz
Motor 4kw 5.5 4 4
Şahyň tizligi 1800r / min 1800r / min 1800r / min 1800r / min
Iýmitlenmegiň tizligi 0 ~ 8M / min / Düzülip bilner 0 ~ 8M / min / Düzülip bilner 0 ~ 8M / min / Düzülip bilner 0 ~ 8M / min / Düzülip bilner
Kepillik Bir (1) ýyl Bir (1) ýyl Bir (1) ýyl Bir (1) ýyl
Tehniki goldaw wideo / onlaýn wideo / onlaýn wideo / onlaýn wideo / onlaýn
Guşak aralygy 0 ~ 40mm 0 ~ 40mm 0 ~ 40mm  
Jemi kuwwat 9.3kw 12.15kw 17.7kw 26.1kw
Guşak giňligi 150mm 200mm 150mm 150mm
Kelleler 2 2 4 6
Netijeli giňlik 10 * 150mm 10 * 200mm 10 * 150mm 10 * 150mm
Netijeli galyňlyk 1 ~ 100mm 1 ~ 200mm 1 ~ 150mm 1 ~ 150mm
Nasos 0.55Mpa 0.55Mpa 0.55Mpa 0.55Mpa
Arassa agram 700KGS 1300KGS 1900KGS  
Ölçegi (L * W * H) 2000 * 1200 * 1900mm 2100 * 1200 * 1900mm 3100 * 1200 * 1900mm 4600 * 1200 * 1900mm
Tamamlaýar saçly / däneli saçly / däneli saçly / däneli saçly / däneli
Gaýtadan işlemek üwürmek üwürmek üwürmek üwürmek
Işläp boljak material Hemmesi Hemmesi Hemmesi Hemmesi
Gaýtadan işlemegiň görnüşi list / turba / panel /… list / turba / panel /… list / turba / panel /… list / turba / panel /…
Uzyn / arka / sag / çep / aýlanma ● / ● / ● / ● / - ● / ● / ● / ● / - ● / ● / ● / ● / -  
Daşarky ýaşaýyş jaýy - - - -
Toz ýygnaýjy / çykyş - / - - / - - / - - / -
Dolandyryş paneli / Ekran ● / - ● / - ● / - ● / -
OEM kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir
Özbaşdaklaşdyrma kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir kabul ederliklidir
MoQ 10 set 10 set 10 set 10 set
Eltip bermek 30-60 gün 30-60 gün 30-60 gün 30-60 gün
Gaplamak agaç gap agaç gap agaç gap agaç gap

Önümleriniň esasy aýratynlyklary durnukly işlemek, daşky gurşawy goramak, ýokary howpsuzlyk öndürijiligi, gaýtadan işlenen önümleriň köp görnüşi we ýokary hilli ýerüsti bejermek.

Panel önümleri üçin çägelemek, üwemek we sim çyzmak.Abraziw guşak suw üweýji maşyn, üweýji gaýtadan işlenende paneli sowadyp bilýän we daşky gurşawy goramakda möhüm rol oýnaýan tozan hapalanmagynyň öňüni alyp bilýän pürküji enjam bilen bezelendir.

Üstünligi tamamlaýar:

• Saç liniýasy / däneli / atlas / göni çyzyklar /…

 

Mundan başga-da,

1. Ownuk önümler üçin jigi sazlap, önümi jigiň içine salyp, saklap, soňra gaýtadan işlemek üçin konweýer kemerine daşap biler.

2. Guşak süýşürmek funksiýasy önüm bilen kemeriň arasyndaky täsirleri has birmeňzeş edýär we has ýokary hilli tamamlanýar.

3. Iş tablisasy önümleri aňsat we gaýtadan işlemek üçin aýlanyş görnüşini hem kabul edip biler, bu işlemek aňsat, şeýle hem iş netijeliligini we çykdajylary tygşytlamagy netijeli ýokarlandyrýar.

2 kelle

2 kelle (4)
2 kelle (2)
2 kelle (1)
2 kelle (3)

3 kelle

3 kelle (1)
3 kelle (3)
3 kelle (2)
3 kelle (4)

4 kelle

4 kelle (4)
4 kelle (2)
4 kelle (1)
4 kelle (3)

5 kelle

5 kelle (1)
5 kelle (3)
5 kelle (2)
5 kelle (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary